Pon-Pt: 9:00 - 18:00
- Sob., Niedz. - nieczynne
Pałacowa 23, 05-816
Michałowice-Wieś, Polska

Latest News

WATERLINE – eco technology

Drodzy Partnerzy.

W ustawodawstwie Ukrainy stale zachodzą zmiany, które prowadzą do zakazu lub znacznego ograniczenia stosowania gazów fluorowanych.
W odpowiedzi na te zmiany przedstawiamy nowe produkty firmy TM „RMC” – jednostki z małą ilością freonu, system „WATERLINE”.
System ten ma na celu znaczne obniżenie kosztów utrzymania i eksploatacji, a także rozszerzenie możliwości klientów w zakresie planowania obiektów.
System WATERLINE to linia urządzeń, która pozwala na stworzenie elastycznego i ekonomicznego systemu chłodzenia.

Ten system obejmuje:

 • agregaty chłodnicze z niskim ładunkiem freonowym i wodnym wymiennikiem ciepła (skraplaczem).
 • Transformator termiczny służy do stabilizacji temperatury w obiegu zimnej wody oraz do wykorzystania nadmiaru ciepła do dalszego wykorzystania w urządzeniach grzewczych instalacji oraz funkcjonalnego wsparcia zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Główne zalety systemu:

 • Niska ilość czynnika chłodniczego, a tym samym znaczne obniżenie kosztów konserwacji.
 • Maksymalne wykorzystanie ciepłego powietrza i jego wykorzystanie do celów grzewczych oraz ciepłej wody, skutkujące zmniejszeniem zużycia energii.
 • W chillerach temperatura skraplania jest stabilnie utrzymywana w pobliżu + 30 °C, w przeciwieństwie do standardowego scentralizowanego chłodzenia, gdzie temperatura skraplania jest utrzymywana na poziomie + 45 °C, co skutkuje zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej.
 • Zakład produkuje gotowe urządzenie, już w pełni skonfigurowane.
 • Łatwość instalacji na miejscu.
 • Możliwość stopniowego uruchamiania urządzeń chłodniczych.
 • Możliwość bardziej swobodnego planowania w obiekcie niż przy zastosowaniu scentralizowanego systemu chłodniczego.
 • Zastosowanie w sprzęcie niezawodnych europejskich komponentów.

Obszary zastosowania systemu „WATERLINE”:

 •   Sklepy.
 •   Restauracje.
 •   Pomieszczenia biurowe.
 •   Przedsiębiorstwa zajmujące się przechowywaniem i przetwórstwem żywności.
 •   Stacje benzynowe i inne podmioty gospodarcze korzystające z urządzeń chłodniczych.

Jak zawsze, tylko najlepsze rozwiązania są wystarczająco dobre dla naszych partnerów!